Werkwijze

In onze praktijk voor kinderfysiotherapie werken wij hulpvraag gericht.

Dat wil zeggen dat, indien mogelijk, de hulpvraag van het kind centraal staat. Maar ook ouder(s), verzorger(s), leerkracht en/of arts kunnen een hulpvraag hebben.

 

Tijdens de eerste afspraak vindt er een intake plaats.

De intake start met een vraaggesprek zodat de therapeut zich een goed beeld kan vormen van de klacht/ hulpvraag. Door middel van observatie, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van de motorische ontwikkeling van het kind. Ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen zijn belangrijk voor het geven van informatie over het kind. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt, zo nodig, een behandelplan op.

 

De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. De frequentie en duur van het behandel traject is afhankelijk van de hulpvraag en de bevindingen uit het onderzoek. In de behandeling zit een duidelijke opbouw en er zijn verschillende evaluatiemomenten.

 

Het oefenmateriaal dat we gebruiken tijdens de behandeling, is speciaal ontwikkeld voor kinderen. Het is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken. Het materiaal nodigt uit tot bewegen en doet een appèl op de motivatie. De oefeningen, onderzoeks- en bewegingsvormen bieden we spelenderwijs aan in een uitdagende spelomgeving. Uit ervaring blijkt dat zo’n spelomgeving sterk bijdraagt in het plezier en de spelbeleving van het kind.

 

We betrekken u als ouder(s) en/of verzorger(s) zo veel mogelijk bij de behandeling. Indien nodig leggen wij na toestemming van ouders(s) en/of verzorger(s) contact met overige disciplines zoals arts of leerkracht voor afstemming en advies.

 

Kinderen van 0 tot ongeveer 2 jaar kunnen aan huis onderzocht en behandeld.

Kinderen vanaf ongeveer 2 jaar onderzoeken en behandelen we (waar mogelijk) in de praktijk.