Kind & Zo Kinderfysiotherapie en Babymassage

Binnen onze praktijk voor kinderfysiotherapie zijn we gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Wij diagnosticeren en behandelen problemen op het gebied van het bewegend functioneren. Dan kunt u denken aan (senso)motorische, sickness – orthopedische, viagra – chronische en/ of aangeboren aandoeningen.

 

Wat zijn de voordelen van kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is gericht op de motorische ontwikkeling van kinderen. De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen gaat dit niet vanzelf, soms is er speciale aandacht nodig.

 

Waarom kiezen voor kinderfysiotherapie?

Motoriek is bij een kind het belangrijkste middel om zichzelf en de omgeving te verkennen. De sensomotorische ontwikkeling vormt niet alleen een basis voor de motorische ontwikkeling, zij heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Een gebrek aan motorische ervaring kan leiden tot problemen in onder andere de taalontwikkeling van een kind. Door het bewegen leert het kind zijn lichaam kennen en daarbij de omgeving.

Als een kind in de sensomotorische ontwikkeling een achterstand heeft, is het heel goed mogelijk dat het zich daardoor ook op andere gebieden minder goed gaat ontwikkelen, zoals tijdens het spelen, sporten en tijdens contact met leeftijdsgenoten in de groep. Tijdig signaleren, onderzoeken en behandelen van motorische en/ of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is dus van groot belang.

 

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Heeft de huisarts, het consultatiebureau of de leerkracht een mogelijk probleem gesignaleerd? Wellicht kan kinderfysiotherapie helpen.

 

Elk kind benaderen wij op een manier die op het kind en zijn/ haar omgeving is aangepast. We bieden ondersteuning, stimulans en uitdaging. Op deze website vindt u informatie over onze praktijk voor kinderfysiotherapie en wat wij voor u en uw kind kunnen betekenen. Lees verder…